ČESKOSLOVENSKO

1)  Okresní oddělení Českého statistického úřadu

Nedokonalý otisk výplatního stroje s prozatím nejstarším

známým datem použití  2.12.1982 a chybějícím sídlem této

instituce, ve spodním mezikruží je jen jeden křížek. Výplatní

otisk již má PSČ, jeho první použití mohlo tedy být až po

1.1.1973.  Datum ukončení používání otisku není znám.

2)   Okresní oddělení Českého statistického úřadu

 

Tento otisk, s nejstarším známým datem použití 23.11.1986

byl prokazatelně používán doloženou celistvostí 29.10.1992.

Otisk má úplnou adresu, ve spodním mezikruží jsou tři

hvězdičky.

ČESKÁ REPUBLIKA

 3)  Okresní statistická správa

 

Nejstarší možné datum použití tohoto štočku je po 1.1.1993,

ukončení platnosti VO bylo 31.12.2005 z důvodu změny

názvu této státní instituce.

4) Český statistický úřad   oddělení Žďár nad Sázavou

Počátek používání tohoto otisku je datován po 1.1.1996, používán

byl do 28.7.1999, kdy došlo k doplnění licenčního čísla.

5) Český statistický úřad - oddělení Žďár nad Sázavou

 

 

Výplatní otisk stejný jako předešlý, pouze doplněn o licenční číslo.

Používán od 29.7.1999 do 7.3.2000.

6) Český statistický úřad Krajská reprezentace Jihlava

    zastoupení Žďár nad Sázavou

Změna názvu instituce u stavajícího výplatního otisku, platnost od 8.3.2000 do 5.3.2003.

 

     Od 6.3.2003 tato instituce výplatní stroj nepoužívá !!!