Autorské výstavy - seznam

 

 

Autorské vstavy tvrců potovních známek poádané KF 06-10 a Domu kultury ve Žďe n. Sáz.

datum

autor

umístní

 

1993

4. - 23.5.

Josef Herík

vstavní síň Staré radnice

 

1994

28.5 - 12.6

Josef Liesler

pedsálí Mstského divadla

 

1995

30.5.-25.6.

Bedich Housa

vstavní síň Staré radnice

 

1996

30.7.-11.8.

Miloš Ondráek

vstavní síň Staré radnice

 

1997

20.9.-28.5.

Vladimír a Pavel Kovaíkovi

vstavní síň Staré radnice

1)

1998

28.9.-4.10.

Jií Bouda

vstavní síň Staré radnice

 

1999

14.9.-3.10.

Alfréd Fuchs

vstavní síň Staré radnice

 

2000

15.10.– 5.11.

man. Knotkovi

vstavní síň Staré radnice

 

2001

13.1-28.1

Bedich Housa Frantiek Horniak

vstavní síň Staré radnice

2)

2002

1. – 19.5.

Oldich Kulhánek

vstavní síň Staré radnice

3)

2002

5.- 26.11.

Vladimír Suchánek

vstavní síň Staré radnice

 

2004

5.5. – 30.5.

Martin inovsk

vstavní síň Staré radnice

4)

2004

5.5. – 30.5.

Martin Srb

Café-bar

4)

2004

5.-31.10.

Emanuel Ranný st.

vstavní síň Staré radnice

 

2005

2.3. – 3.4.

Renáta Fuíková

vstavní síň Staré radnice

7)

2005

2.7.

Jií Bouda

ekárna D

5)

2005

2. - 30.10.

Jan Kavan

vstavní síň Staré radnice

6)

2006

12.2.-5.3.

Adolf Absolon a Martin Srb

vstavní síň Staré radnice

 

2007

6.3. - 1.4.

Karel Franta

vstavní síň Staré radnice

7)

2008

27.5.-22.6.

Bohumil neider

vstavní síň Staré radnice

 

2009

23.9 - 18.10.

Antonín Odehnal

vstavní síň Staré radnice

 

2010

6.4.-2.5.

Karel Zeman

vstavní síň Staré radnice

 

2010

25.5.-17.6.

Josef Dudek

vstavní síň Staré radnice

8)

2012

6.6 – 24.6.

Josef Saska

vstavní síň Staré radnice

 

2013

2.4.-28.4.

Jaroslav Tvrdo

vstavní síň Staré radnice

 

2014

1.4. – 27.4.

Jií Slíva

vstavní síň Staré radnice

 

2014

4. 11.- 30. 11.

Zdenk Ziegler

vstavní síň Staré radnice

 

2015

3.11. – 29.11.

Pavel Sivko

vstavní síň Staré radnice

 

2016

31.5. – 26.6.

Duan Kállay

Galerie Stará radnice

9)

2017

11.10. – 5.11.

Marina Richterová

Galerie Stará radnice

 

2019

5.2. –3.3.

Petr Ptáek

Galerie Stará radnice

 

2021

21. 9. – 24.10.

Milan Bauer

Galerie Stará radnice

10 )

2022

20.9. – 16.10.

Martin Srb

Galerie Stará radnice

10 )

2023

25.4. – 14. 5.

Karel Zeman

Galerie Stará radnice

10 )

 1. 1)  - v rámci Slavnosti jeabin

 2. 2)  - v rámci oslav ocenní WIPA 2000

 3. 3)  – + prezentace nejkrásnjí známky roku 2001 ( . kat. 289 - Z. Ziegler)

 4. 4)  – v rámci Národní vstavy ŽĎÁR 2004, + kest emise eská hudba (. kat. 397 – 399)

 5. 5)  – v rámci oslav 100. vroí trati Tinov – Žďár n. Sáz a publikace Hrad Perntejn na

  potovních známkách.

 6. 6)  – spojené s ktem emise Památky umleckého emesla – zvony (. kat. 444 --446)

 7. 7)  - v rámci festivalu Pohádkový mlejnek – poadatel Dm kultury

 8. 8)  – vstava pokraovala vstavou a ktem známky (.kat. 639) v Jimramov

 9. 9)  - souasně esko-slovenskou vstavou potovních známek

10) - poadatel Spolek žďárskch filatelist

K vtině akcí je vydáván pamtní list dle návrhu Jindry Schmidta pi jeho návtvě naeho Klubu filatelistů - 23. a 24. 5. 1981 a pítisk na dopisnici.
D
m kultury uspoádal vstavu Evy Hakové a Jana Mageta – 11.7. – 20.8.2006.
D
m kultury uspoádal vstavu Renáty Fuíkové v rámci VIII. roníku Pohádkového mlejnku - 2.3. – 3.4.2005.

Dm kultury uspoádal vstavu ilustrací Adolfa Borna 3.6. –29.6. 2003 v rámci Pohádkového mlejnku.