Smyslem této rubriky je pomocí inzerce členům Klubu 06-10 Žďár nad

Sázavou dát možnost nabízet pomocí WWW stránek své přebytky či

oslovit návštěvníky  WWW stránek ohledně možnosti doplnění sbírek.

Na požádání můžou být vloženy i inzeráty z řad fanoušků našich stránek.

Inzeráty jsou uveřejněny na dobu cca 3. měsíců

 

 

KOUPÍM :

Koupím celistvosti s příležitostnými razítky :

Žďár nad Sázavou - Žďárské kulturní léto                ( z roku 1969)

                                 - Výstava ilustrací Josefa Lady   (z roku 1970 ) 

Celiny, celistvosti a pohlednice obcí Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou

a Herálce pod Žákovou horou.

kontakt :   ludvik.filipi@seznam.cz

 

PRODÁM :