Spolek žďárských filatelistů

 

je  sdružení lidí, které spojuje sbírání známek, pohlednic, zkrátka jde o sběratele  materiálů týkající se činností pošty, celkem vzato poštovních artefaktů v jakékoliv podobě.

Spolek volně navazuje na spolky, kroužky či kluby, kde byli sdružováni v minulosti  sběratele ať z Města Žďáru, Zámku Žďáru, Žďáru nad Sázavou  či z nejbližšího okolí. 

 

Spolek pro své členy především zajišťuje nově vydané české, v případě zájmu i slovenské  poštovní  známky a ostatní nově vydaný filatelistický materiál.

Vzhledem k tomu, že  filatelie je obor, kde téměř každý člen v nějaké formě kompletuje známky z našeho území, jsou tu ještě další sběratelské zájmy, jako například historické, různé tématické či geografické okruhy, sbírání dopisnic, celin či celistvostí, sbírání analogických pohlednic, doporučených dopisů či jiných poštovních materiálů, zajišťuje klub pro své členy různé výběry těchto mateiálů od sběratelů z celé České republiky, které jsou k náhlednutí či případné koupi na společných setkáních, které se konají každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci od  devíti hodin (vyjma letních prázdnin) v restauraci Táferna.

 

Spolek žďárských filatelistů není žádné uzavřené sdružení, jeho pravidelné schůzky jsou otevřeny i nečlenům, kteří zavítají na jeho pravidelná setkání a v době postcovidové se chystá i na obnovu pořádání burz v Active klubu.