Klub filatelistů 06-10      Žďár nad Sázavou

 

Dnešní klub filatelistů 06-10 ve Žďáře nad Sázavou vznikl 10.března 1952, tehdy působící jako kroužek filatelistů při Závodním klubu ROH n.p. ŽĎAS, začleněný do Jednotného klubu pracujících. Počátkem šedesátých let byl sloučen s kroužkem filatelistů poštovních zaměstnanců. Od 1.6.1965 se kroužek stal samostatnou organizací v rámci Svazu čs. filatelistů, později Svazu českých filatelistů.

Klub pro své členy především zajišťuje nově vydané české i slovenské poštovní známky a ostatní filatelistický materiál.

Kromě několika propagačních výstav klub v letech 1977 a 1984 uspořádal Oblastní výstavy poštovních známek a roku 2004 Národní výstavu poštovních známek „ŽĎÁR 2004“.

Od roku 1993 se každoročně konají autorské výstavy významných českých a slovenských známkových tvůrců a probíhají křty nově vydaných poštovních známek se vztahem ke zdejšímu regionu. První křest se konal již v roce 1996 při příležitosti vydání poštovní známky s motivem Kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, později následovaly některé další (křest známky „Dřevěný most v Černvíru“ apod).

Akademický malíř a významný rytec Bedřich Housa společně s akademickým malířem Jiřím Boudou jsou čestnými členy žďárského klubu a jsou také častými hosty na akcích pořádaných klubem.

Klubové schůzky se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci (mimo letních prázdnin, kdy je druhá schůzka v červenci a první v srpnu vynechána ), klub dvakrát za rok v jarních a podzimních měsících pořádá filatelistickou burzu (datum a místo konání jsou upřesněny na jiném místě WWW stránek). Pro větší informovanost členů klub vydává čtvrtletně Klubový zpravodaj.

Již několik let probíhá družební spolupráce s klubem filatelistů 52-51 sídlícím v slovenské Nitře. S tímto klubem se stalo tradicí nejen každoroční setkání na výstavách, ale i častý osobní a písemný kontakt některých členů klubů.

Klub filatelistů 06-10 Žďár nad Sázavou za své aktivity obdržel v roce 2000 Čestné uznání FEPA ( Federace evropské filatelistické asociace ).