ČESKÁ REPUBLIKA

1)    AQUASYS    Vodohospodářské stavby

 

 

Výplatní stroj 10299224 s vyměnitelnou vložkou, nejstarší známé datum použití tohoto

štočku je  5.2.2007. Z důvodu přestěhování společnosti (neznámo kdy), byla nahrazena

v textu ulice Strojírenská Jamskou.

2)  Nadměrné náklady   AQUASYS

 

Stejný výplatní stroj jako prvním případě, nejstarší známé datum použití s textem

"Nadměrné náklady" je 18.7.2007.

3)  AQUASYS    Vodohospodářské stavby

Výplatní stroj stejný jako v obou předchozích případech, změněna ulice – Jamská,

nejstarší známé datum použití tohoto otisku je z 29.6.2012.