Spolková setkání v roce 2022

         restaurace Táferna, 

        Žďár nad Sázavou 2

          každou 2. a 4. neděli v měsíci od 9. do 11. hodin   

 24.4., 8.5., 22.5., 12.6., 26.6., 10.7., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10.,

23.10., 13.11., 27.11., 11.12.

              

 

www.taferna.cz